Društvo je osnovano 1997. i okuplja sve stručnjake koji su završili poslijediplomsku edukaciju iz gestalt i integrativne psihoterapije kao punopravne članove, te one koji imaju barem 100 sati edukacije iz ovog psihoterapijskog pravca kao pridružene članove.

Ciljevi:
  1. Promiče gestalt i integrativni pristup i njegovu primjenu u praksi.
  2. Podržava suradnju s drugim psihoterapijskim pravcima i njihovim predstavnicima.
  3. Podržava principe etičnosti i kvalitete psihoterapijskog rada.
  4. Podržava stručno usavršavanje svojih članova i drugih zainteresiranih.
 
Društvo Gestalt i Integrativnih Psihoterapeuta Hrvatske je  krajem kolovoza 2015 godine steklo status NOGT- National Organisation of Gestalt Therapy koji dodjeljuje EAGT i time postalo jedno od 21 punopravnih Nacionalni organizacija gestalt terapije u EAGT-u - Europskoj organizaciji za gestalt terapiju.
 
Redovnim članom može postati osoba koja ima diplomu o završenoj edukaciji iz gestalt psihoterapije po kriterijima EAP-a. Pridruženim članom može postati osoba koja ima barem 100 sati edukacije iz gestalt psihoterapije.
 
Napomena: Pristupnicu uz priložene fotokopije diplome ili potvrde o završenoj edukaciji poslati poštom na adresu predsjednika Društva (adresa se nalazi na lijevom dijelu ekrana  PISMA SLATI NA). 
Obrazac pristupnice nalazi se pod PRILOZIMA. Preporučuje se skenirane dokumente sa pristupnicom poslati emailom na adresu: predsjednikdgiph@gmail.com
 
Broj žiro računa Društva je: 2360000-1101562607; Zagrebačka banka.
IBAN HR5023600001101562607
OIB :73234379524
Oko svih detalja plaćanja članarine možete se obratiti blagajnici Društva Nataši Barolin Belić (natasa@barolinbelic.hr).
 
Predsjednik društva:
Velimir Dugandžić (predsjednikdgiph@gmail.com)
 
Upravni odbor:
Velimir Dugandžić (predsjednikdgiph@gmail.com)
Ana Čović (ana.covic@zg.t-com.hr)
Lana Hrgovan (lana.hrgovan@gmail.com)
Ljiljana Igrić (ljiljana.igric@zg.htnet.hr)
Margareta Mesić (margareta.jurisic@zd.t-com.hr)
 
Blagajnica:
Nataša Barolin Belić (natasa@barolinbelic.hr)
 
Etičko povjerenstvo:
Lina Đulvat (lina.djulvat@gmail.com)
Nataša Barolin Belić (natasa@barolinbelic.com)
Radojka Kraljević (radojka.kraljevic@zg.htnet.hr)
 
Web administratorice:
Katarina Komarica (katarina.komarica@gmail.com)
Jasmina Sočković (jasmina@pilgrim.hr)
 
Komisija za dobivanje Europskog certifikata za psihoterapiju (pri SPUH-u)
Dubravka Stijačić
Ljiljana Bastaić
Irena Bezić
 
 
KRATKE UPUTE ZA OBJAVU VIJESTI NA WEBU DGIPH
 
 
Objave radionica/vijesti trebaju sadržavati jasan naslov, te sadržaj koji želite objaviti.
Naslov i tekst šaljite isključivo u word formatu. Dodatne privitke u bilo kojem formatu na Vijestima nije moguće objaviti (npr.prijavnicu ili sl.).
Ukoliko želite objaviti fotografiju uz Vijest molim vas, pošaljite fotografiju u formatu: png, gif, jpg ili jpeg. Datoteke moraju biti manje od 2 MB.
.

PROCEDURA ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA I OBNAVLJANJE ČLANSTVA U DGIPH

Punopravnim članom može postati osoba koja ima diplomu o završenoj edukaciji iz gestalt psihoterapije po kriterijima EAP-a i EAGT-a.

Pridruženim članom može postati osoba koja ima min 100 sati edukacije iz gestalt psihoterapije.

  • Kandidat se putem e-maila javlja članu Upravnog odbora zaduženom za kontakte s članovima  s popunjenom pristupnicom (koja je dostupna na dnu ove stranice) i skeniranim/fotografiranim certifikatom ili potvrdom o završenoj edukaciji ili potvrdom od voditelja edukacije o pohađanju edukacije iz GT i broju realiziranih sati.
  • Član Upravnog odbora putem e-maila traži suglasnost ostalih članova UO za prijem novog člana. O prijemu novih članova UO odlučuje jednom mjesečno (do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec).
  • Nakon dobivene suglasnosti, član UO kontaktira kandidata i obavještava ga da je primljen u članstvo i daje upute za plaćanje članarine.
  • Po uplati članarine kandidat se javlja blagajnici i potvrđuje da je podmirio članarinu.
  • Blagajnica javlja web administratorici da je novi član uplatio članarinu i dostavlja njegove podatke (ime, prezime, e-mail).
  • Web administratorica se javlja kandidatu sa smjernicama kako se prijaviti na web stranicu DGIPH.

Članstvo se aktivira danom uplate članarine a prestaje 31.12. tekuće godine.

Punopravni članovi, ukoliko žele mogućnost objave svojih podataka na popisu terapeuta na web stranici DGIPH pod izbornikom PSIHOTERAPEUTI, plaćaju članarinu u iznosu od 150,00 kn.

Punopravni članovi koji ne žele mogućnost objave svojih podataka na web stranici kao i pridruženi članovi plaćaju članarinu u iznosu od 100,00 kn.

 

PROCEDURA ZA OBNAVLJANJE ČLANSTVA

Rok za plaćanje tj. obnavljanje članstva je najkasnije do 31.3. svake godine, kada se ažurira registar terapeuta. Član/ica se briše s popisa psihoterapeuta na web stranicama DGIPH ukoliko ne plati članarinu do 31.3. tekuće godine. Član/ica se ponovno uvrštava na listu nakon podmirivanja članarine.

Osoba iz Upravnog odbora zadužena za kontakte s članovima: Ana Čović (ana.covic@zg.t-com.hr)

Blagajnica: Nataša Barolin Belić (natasa@barolinbelic.hr)

Web administratorica: Katarina Komarica (katarina.komarica@gmail.com) i Jasmina Sočković (jasmina.sockovic@gmail.com)

Broj žiro računa Društva je: 2360000-1101562607; Zagrebačka banka.

IBAN HR5023600001101562607

OIB: 73234379524

 

SMJERNICE ZA REGISTRACIJU NA WEB STRANICU DGIPH

1. Prije mogućnosti prijave, potrebno je REGISTRIRATI se (gornji lijevi dio stranice) te prilikom registracije popuniti obvezne podatke, i to: željeno korisničko ime, email adresa, ime i prezime, telefon i adresa. Nakon toga, odaberite "Kreiraj novi račun" .

2. Nakon par dana Vaš zahtjev odobrava administratorica web stranice i šalje privremenu lozinku kojom se prijavljujete na izborniku PRIJAVA (gornji lijevi dio stranice)  te dalje popunjavate sve ostale podatke sami. Dakle, NIJE POTREBNO SLATI OBRAZAC za objavu podataka na popisu psihoterapeuta. Molimo Vas da popunjavate sva polja te da koristite velika i mala slova - kako bi taj popis bio ujednačen.

Sve izmjene u statusu kao npr. "DODATNE EDUKACIJE" ili izmjene u statusu "O MENI" - mijenjate kada želite i koliko želite.

U slučaju poteškoća, kontaktirajte Administratora/icu web stranice.

***

Društvo gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske se zahvaljuje Jeleni Popić, psihologinji i fotografkinji iz Splita za donaciju i ustupanje fotografija za uređenje novih stranica Društva

Prilozi: