Dr.sc. Fadil Imširović

Ime i prezime: 
Dr.sc. Fadil Imširović
Logotip ili fotografija: 
Telefon: 
0387 35 816 384
Adresa: 
BiH, Gradačac, Branilaca Grada bb
Struka: 
Dipl Edukator rehabilitator (Defektolog - oligofrenolog)
Dodatne edukacije: 
Integrativni gestalt socioterapeut (Internationales Institut fur Gestalttherapie Nurnberg), Autogeni trening po Schulzu, EMDR praktičar pod supervizijom, Pripremna izobrazba iz grupne analize u Tuzli - Institut za grupnu analizu Zagreb,
Područja rada: 
Grupe
Djeca
Odrasli
Parovi
Mobitel: 
00387 61 898 575
O meni: 
Magistrirao 2004 na ERF Sveučilišta u Zagrebu Doktorirao 2014 na ERF Univerziteta u Tuzli Radim sa djecom i odraslim, sa osobama s intelektualnim teškoćama, sa grupama