Ljiljana Bastaic

Ime i prezime: 
Ljiljana Bastaic
Telefon: 
01 23 23 735
Adresa: 
Livadiceva 21, 10000 Zagreb
Struka: 
psihijatrica, psihoterapeutkinja
Dodatne edukacije: 
Gestralt terapija, Imago terapija odnosa
Područja rada: 
Supervizija za edukante
O meni: 
Ja sam liječnica sa specijalizacijom iz psihijatrije. Moja uža specijalnost su individualna grupna gestalt psihoterapija i psihoterapija partnerskih odnosa po principima Imago terapije odnosa. Kao trener Würzburg Gestalt Instituta (IGW) sudjelujem u treningu psihoterapeuta iz Gestalt terapije u Hrvatskoj. U svojstvu kliničkog instruktora međunarodnog Imago instituta za odnose (IRI) treniram terapeute koji se bave terapijom partenrskih odnosa. Proces postajanja Imago terapeuta predstavlja integraciju osobnog rasta i razvoja s usvajanjem niza vještina potrebnih za uspješno vođenje terapijskog procesa za unapređenje partnerskog odnosa.