Edukacija

1. Program Institute fur Integrative Gestalttherapie Wurzburg

Uvod

Edukacija iz Gestalt psihoterapije uključuje usvajanje teorijskih znanja ali i iskustveno stjecanje znanja kroz rad na sebi. Gestalt pristup potiče upoznavanje sebe i načina na koje komuniciramo s okolinom. Usmjerenošću na "sada i ovdje" pomaže uspostavu ravnoteže između sadašnjeg života i životnih iskustava, a osvještavanjem vlastitog ja kroz vježbe i aktivnosti omogućava pronalaženje novih načina reagiranja, dakle povećava sposobnost kreativne prilagodbe. Namijenjena je stručnjacima posebno zainteresiranim za povećanje profesionalne i osobne kompetentnosti kroz osobno iskustvo i rast.

Trajanje: 4 godine

Četverogodišnji program je edukacija iz psihoterapije uz rad. Po uspješnom završetku programa polaznik može zatražiti članstvo u DGIPH (Društvo geštalt integrativnih psihoterapeuta Hrvatske, EAGT (European Association of Gestalttherapy), kao i ECP (European Certificate for Psychotherapy).

Uvjeti

 • završen studij psihologije, medicine, socijalnog rada i edukacijsko-rehabilitacijski studij, te specijalizacija iz psihijatrije (u pojedinačnim slučajevima, uz intervju s kandidatom, moguće je uključivanje kandidata sa završenim studijem drugih humanističkih znanosti, te zdravstvenih i prosvjetnih struka)
 • zaposleni su u svojoj struci
 • iskustvo u individualnom ili grupnom radu s korisnicima
 • dob iznad 24 godine
 • iskustveno poznavanje Gestalt terapijskog pristupa
 • pristupanje izbornoj radionici

Program:

Program traje četiri godine i sadržava najmanje 2102 sata:

 • 284 sata iskustvenog rada na sebi
 • 596 sati teorije (uključuje povezivanje teorije s praksom i metodologiju)
 • 232 sata supervizije u grupi
 • 200 sati rada u sustručnjačkim grupama
 • 100 sati individualne terapije
 • 50 sati individualne supervizije
 • 600 sati terapijske prakse pod supervizijom (s najmanje 8 različitih terapijskih procesa)
 • 40 sati za pisanje završnog rada

 

EDUKACIJA - RADIONIČKI RAD U GRUPI

Po završetku izborne radionice formira se grupa, polaznici potpisuju ugovor s IGW-om i dobivaju detaljan kurikulum četverogodišnje edukacije. Raspored rada za svaku godinu dobiva se na početku te obrazovne godine. Grupu vodi voditeljski par trenera IGW-a. U edukaciji sudjeluju treneri IGW-a (iz Njemačke i Hrvatske), te gostujući treneri – stručnjaci iz srodnih područja. Edukacija se odvija na hrvatskom i engleskom jeziku.

Edukacija se odvija u zatvorenoj grupi od otprilike 15 članova u pravilu vikendom (petak popodne, subota, nedjelja – 24 školska sata), a u svakoj godini predviđena je po jedna do dvije radionice koje traju 4 dana (četvrtak popodne, petak, subota i nedjelja – 32 školska sata). Osim toga 3 puta tijekom edukacije održavaju se i tzv. intenzivni ili kompakt treninzi koji traju 8 dana, organizirani su rezidencijalno i u pravilu su tijekom ljetnih praznika.

I., II. i IV. godina ima po 10 radionica, a III. godina ima 11 radionica.

MALE SUSTRUČNJAČKE GRUPE – 200 sati. Osnivaju se početkom edukacije i čini ih 3 do 5 polaznika. Njihova funkcija je da se na sastancima koji se održavaju svaka dva do tri tjedna tijekom cjelokupne edukacije prorađuju i pripremaju teorijske teme iz zadane literature, te uvježbavaju metode i tehnike i razrađuju osobna iskustva i procese članova, te izgrađuje mreža socijalne kolegijalne podrške.

INDIVIDUALNA TERAPIJA je sastavni dio edukacije i počinje u 1. godini. Svaki polaznik mora do kraja edukacije imati 100 sati individualne gestalt terapije. Individualna supervizija počinje u 3. godini i obuhvaća 50 sati. Individualna terapija i supervizija dogovara se u pravilu s gestalt terapeutom koji ima certifikat i iskustvo terapijskog rada, odnosno bira s liste ponuđenih terapeuta koju na početku prve godine daju voditelji. Iznimno, mogu se odabrati i drugi terapeuti uz suglasnost voditelja.

INDIVIDUALNI TERAPIJSKI RAD POD SUPERVIZIJOM - Svaki polaznik mora do kraja edukacije imati 600 sati vlastitog individualnog terapijskog iskustva pod supervizijom (individualnom ili grupnom) za koje vodi terapijski protokol (bilješke) koje potpisuje onaj supervizor koji je supervizirao rad. Polaznici biraju supervizore s liste predloženih supervizora. Ovaj fond sati neposrednog terapijskog rada mora biti prikupljen na barem 8 različitih terapijskih procesa.

ZAVRŠNI RAD - Svaki polaznik na kraju edukacije izrađuje završni rad za što mu se priznaje 40 sati.

Diploma:
Formalni uvjeti za dobivanje diplome su uspješno sudjelovanje u svim elementima edukacije kao i evaluacija profesionalne i osobne kompetentnosti kandidata od strane trenerskog tima.

Cijena edukacije
Okvirna cijena edukacije iznosi 39 € dnevno ekvivalentno u kunama.
Prostor u kojem se odvija edukacija plaća se zasebno.

Od kada je formiran centar IGW Zagreb (21.6.2013.) isti je isključivi nosioc kurikuluma gestalt edukacije IGW instituta te je jedini ovlašten za provođenje navedenog programa.

Kontakti za edukaciju u Hrvatskoj:
Irena Bezić, psiholog i Jadran Morović, psihijatar 

Službene e mail adrese:

centar.igw.zg@igw-croatia.hr

irena.bezic@igw-croatia.hr

jadran.morovic@igw-croatia.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Curriculum po programu Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta

Program traje 4 godine.
Uvjeti:

 • Za uključivanje u osnovni nivo potreban je završen fakultet i visoka motivacija za rad na sebi, s tim da prednost imaju kandidati koji su završili društvene ili humanističke studije. Kandidati koji nemaju završene društvene ili humanističke studije, ne dobivaju diplomu gestalt terapeuta koja im omogućuje profesionalni rad s ovom terapijom, dok ovi drugi na kraju četverogodišnje edukacije dobivaju diplomu gestalt psihoterapeuta koja im omogućuje bavljenje ovom profesijom.
 • Osobno iskustvo u radu s klijentima.
 • Osobna motiviranost i spremnost.

Program:

  Osnovni nivo Napredni nivo Sati
I. god. II. god. III. god. IV. god.  
Osobna individualna terapija 15 20 20 20 75
Teorija, metodologija, dijagnostika i iskustveni rad 170 167.5 170 167.5 675
  8 pisanih radova
Svaki po 1500-3000 riječi
Opća teorija, teorijski seminari i predavanja 28 28 28 28,5 112.5
Teorijski seminari
Alternativni psihoterapijski modeli 21 21 35 35,5 112.5
Supervizija rada u malim grupama i individualno   85 grupna
25 ind.
90 grupna
25 ind.
225
Kliničko iskustvo s realnim klijentima   200 200 400

 

*Diploma u GPT podrazumijeva Prikaz Slučaja ( 13000-15000 riječi) i obranu rada pred komisijom.

Cijeli program obuhvaća 1600 sati, ne računajući sate potrebne za čitanje literature, pisanje seminarskih radova i izradu studije slučaja.
Radni jezik: hrvatski i engleski (uz konsekutivno prevođenje).
Voditelji edukacijskih grupa i treneri:

 • Lidija Pecotić, Ph.D., ECP (Europski certifikat za psihoterapiju), EAGT (Europska asocijacija za gestalt terapiju), predsjednica Gestalt psychotherapy training institute Malta;
 • Keneth Evans, M.A., socijalni radnik, gestalt terapeut, supervizor i trener predsjednik EAGT, ECP, Scarborough Institute, Velika Britanija;
 • Ema Stoimenova-Canevska, Ph.D., klinički psiholog i gestalt terapeut, EAGT, ECP, Skopje;
 • Bertram Muller, klinički psiholog, gestalt terapeut, direktor Instituta za gestalt terapiju u Diseldorfu, Njemačka;
 • Marija Stefanović, klinički psiholog, gestallt terapeut i supervizor, EAGT, ECP, Beograd;
 • Velimir Popović, M.A., klinički psiholog, analitički psihoterapeut, ECP, Odjel za psihologiju, Univerzitet u Beogradu;
 • Anica Nikolić, klinički psiholog, spec. dječje psihologije, gestalt terapeut i supervizor, Novi Sad;
 • Marina Pješčić, klinički psiholog, gestallt terapeut i supervizor, EAGT, ECP, Beograd;
 • I drugi terapeuti i supervizori.

Vanjski suradnik za područje kliničke psihologija i dijagnostike:

Anita Vulić-Prtorić, PhD., klinički psiholog, Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru;

Kontakt osobe:

 1. Margareta Mesić tel./fax. 023/241-467; mob. 098/959 40 42;

e-mail: margareta.jurisic@zd.t-com.hr
Rozana Petani mob. 098/93 50 865; e-mail: rpetani@unizd.hr

Detaljnije o cijelom programu možete pronaći na www.gptim.org