Edukacija Centra za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje (CITIS) po programu IIIGT Nűrnberg

Edukacije iz integrativne geštalt terapije koje provodi Centar za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje (CITIS, web: http://citis.hr, e-mail: edukacije@citis.hr) po programu Internationales Institut fűr Integrative Gestalttherapie (IIIGT, Nűrnberg, Njemačka) usklađene su sa smjernicama i standardima Europske asocijacije za Gestalt psihoterapiju (EAGT). 

Okvir edukacije je Integrativna geštalt terapija, integracijski model čija je okosnica Geštalt terapija Fritz Perlsa, i koji osnovne postavke klasične geštalt terapije proširuje i obogaćuje integrirajući u njih dodatne teorijske koncepte i psihoterapijsku praksu. 

Proces razvoja i integracije našeg dašnjeg integrativnog geštalt pristupa je započeo 60-ih godina 20. stoljeća, u okviru Fritz Perls Instituta (FPI) iz Düsseldorfa, nastavljen krajem 90-tih godina izvan FPI, a finaliziran u okviru Internacinalnog instituta za integrativnu geštalt terapiju (IIIGT, Nűrnberg).

Naš pristup je bazično geštaltistički, zadržao je sve osnovne postavke geštalt terapije, geštaltističke tradicije i geštaltističke kliničke prakse, nadopunivši ih novim konceptima.

U njegove temelje je osim Geštalt psihoterapije, utkana i Morenova psihodrama, elementi aktivne elastične psihoanalize Sandora Ferencia i terapijskog kazališta Vladimira Iljina, integracijski koncepti Hilarion Gotfried Petzolda, uz elemente kognitivno-bihevioralnih tehnika promjene ponašanja, terapije pokretom i terapija usmjerene na tijelo i kretanje, te rad s kreativnim medijima.

Sve edukacije su usklađene sa smjernicama i standardima Europske asocijacije za Gestalt psihoterapiju (EAGT) a provode se prema programu Internacionalnog instituta za integrativnu geštalt terapiju (IIIGT), koji je na CITIS prenio sve ovlasti za provedbu programa u Republici Hrvatskoj.

Postoje dva programa/razine edukacije:

•                    edukacija za integrativnog geštat psihoterapeuta

•                    edukacija za integrativnog geštalt savjetovatelja/socioterapeuta

Poštujući osnovne teorijske postavke geštalt terapije u našim edukativnim grupama uči se iskustveno, radom na sebi u zatvorenoj grupi od 15 do 18 članova.

UVJETI ZA UKLJUČIVANJE U EDUKACIJU:

1.    Prethodno obrazovanje

o    za psihoterapeuta - VSS tj. magistar struke (po bolonjskom sustavu obrazovanja, ili njemu ekvivalentne titule po prijašnjem obrazovnom sustavu: dipl. ili prof.) u području pomagačkih zanimanja i/ili humanističkih i društvenih znanosti: psiholozi, liječnici, socijalni radnici, socijalni pedagozi i edukacijski rehabilitatori (defektolozi), pedagozi.

o    za savjetovatelja/socioterapeuta – osim navedenih mogu se uključiti i drugi stručnjaci VSS (odgajatelji, učitelji, sociolozi, radni terapeuti, profesori, teolozi i dr).

2.    Dob - najmanje 25 godina starosti.

3.    Mogućnost neposrednog psihosocijalnog rada s klijentima.

4.    Pohađanje izborne iskustvene radionice i pozitivna procjena voditelja

SUMATIVNI PRIKAZ EDUKACIJE ZA INTEGRATIVNOG GEŠTALT PSIHOTERAPEUTA:

Program traje četiri godine grupnog i individualnog rada, a sastoji se od:

1.      816 sati grupnog rada i iskustvenog učenja, što obuhvaća 616 sati teorije i metodologije i 200 sati osobnog terapijskog iskustva) kroz:

·         rad u grupi – 384 sati

·         izborna radionica -24 sati

·         kibuc – 112 sati

·         obvezni seminari – (7x32)+(2x24) = 272 sati

·         završni feedback – 24 sata

2.        400 sati kliničke prakse pod supervizijom

3.        200 sati rada u sustručnjačkim grupama, što obuhvača 170 sati teorije i metodologija i 30 sati peer/sustručnjačke supervizije/intervizije

4.        100 sati individualne terapije

5.        158 sata supervizije

·         128 sati grupne supervizije

·         30 sati individualne supervizije

6.      64 sata po slobodnom izboru – izborni seminari

7.      50 sati za pisanje završnog rada 

Ukupno:  1.788 sati

SUMATIVNI PRIKAZ EDUKACIJE ZA INTEGRATIVNOG GEŠTALT SAVJETOVATELJA/SOCIOTERAPEUTA:

Program traje četiri godine grupnog i individualnog rada, a sastoji se od:

1.        760 sati grupnog rada i iskustvenog učenja, što obuhvaća 560 sati teorije i metodologije i 200 sati osobnog terapijskog iskustva) kroz:

·         rad u grupi – 384 sati

·         izborna radionica -24 sata

·         kibuc – 112 sati

·         obvezni seminari – (6x32)+ (2x24)= 240 sati

2.    200 sati savjetodavne/socioterapijske prakse pod supervizijom

3.    120 sati rada u sustručnjačkim grupama, što obuhvača 100 sati teorije i metodologija i 20 sati peer/sustručnjačke supervizije/intervizije

4.    100 sati individualne terapije

5.    148 sata supervizije

·         128 sati grupne supervizije

·         20 sati individualne supervizije

6.    40 sati za pisanje završnog rada 

Ukupno:  1.368 sati

 

CITIS – Centar za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje

web: http://citis.hr

e-mailedukacije@citis.hr.