Edukacija iz geštalt psihoterapije po programu „Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta“ (GPTIM)

            Geštalt terapija je iskustvena terapija koja kroz svjesnost potiče rast i razvoj ličnosti. Začetnik Geštalt terapije je Fritz Perls. Danas je geštalt terapija razvijena u cijelom svijetu, a primjenjuje se u individualnoj terapiji, grupnoj terapiji i u različitim kontekstima kao npr. organizacijskim, kliničkim, edukacijskim i sl. Edukaciju iz geštalt terapije po Malteškom programu u Hrvatskoj provodi Psihika d.o.o., Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje i to u Zadru, Rijeci, Splitu, Puli i Osijeku. Psihika d.o.o. je od 2011. godine pridruženi član Europske asocijacije za geštalt terapiju (EAGT). Također, Psihika d.o.o. provodi edukacije iz terapije obiteljskih konstelacija, a od 2013. certificirana je od strane Europske interdisciplinarne asocijacije za terapiju s djecom i mladima (EIATCYP) za provođenje edukacije iz terapije za djecu i mlade. Psihika d.o.o. je trenutno u predpostupku akreditacije za punopravnog člana EAGT-a. Završavanje ovog programa omogućava polaznicima dobivanje relevantnih europskih certifikata (EAGT i ECP).

Uvjeti:

 

·         za uključivanje u osnovni nivo potreban je završen fakultet i visoka motivacija za rad na sebi, s tim da prednost imaju kandidati koji su završili društvene ili humanističke studije

·         osobno iskustvo u radu s klijentima

·         osobna motiviranost i spremnost

 

Program:

Trajanje:  4 godine

Program je podijeljen u osnovni nivo (prve dvije godine) i napredni nivo (druge dvije godine):

 

·         653 sati teorije i metodologije

·         400 sati kliničke prakse

·         225 sati grupne supervizije

·         250 sati individualne terapije (od čega 75 sati individualne terapije, a 175 sati terapije u grupi)

·         72 sata edukacije terapije po slobodnom izboru (obiteljske konstelacije, Jungijanska psihoanaliza)

 

            Diploma u GPT podrazumijeva osam seminarskih radova, prikaz slučaja (13 000 - 15 000 riječi) i obranu rada pred komisijom.

            Cijeli program obuhvaća 1 600 sati, ne računajući sate potrebne za čitanje literature, pisanje seminarskih radova i izradu studije slučaja.
 

Radni jezik: hrvatski i engleski (uz konsekutivno prevođenje).

 

Voditelji edukacijskih grupa i treneri:

 

·         Dr. sc. Lidija Pecotić, ECP (Europski certifikat za psihoterapiju), EAGT (Europska asocijacija za gestalt terapiju), predsjednica Gestalt psychotherapy training institute Malta;

·         Margareta Mesić, univ.spec., klinički psiholog, psihoterapeut i supervizor, EAGT, Hrvatska;

·         Dr. sc. Keneth Evans, socijalni radnik, geštalt terapeut, supervizor i trener, predsjednik EAGTECP, Scarborough Institute, Velika Britanija;

·         Bertram Muller, klinički psiholog, geštalt terapeut, direktor Instituta za geštalt terapiju u Dusseldorfu, Njemačka;

·         Marija Stefanović, klinički psiholog, geštalt terapeut i supervizor, EAGTECPBeograd;

·         Dr. sc.Velimir Popović, klinički psiholog, analitički psihoterapeut, ECP, Odjel za psihologiju, Univerzitet u Beogradu;

·         Sanja Bratina, klinički psiholog, geštalt psihoterapeut i supervizor, ECP, EAGT, Beograd;

·         I drugi terapeuti i supervizori.

Vanjski suradnik za područje kliničke psihologije i dijagnostike:

·         Doc.dr.sc. Slavka Galić, prof., spec. kliničke psihologije, Hrvatska.

 

 

Kontakt:

 

           Margareta Mesić, mob. 098/959 40 42;

            e-mail: psihika.d.o.o@zd.t-com.hr

            web stranica: www.psihika-doo.com