INTERNATIONALES INSTITUT FÜR INTEGRATIVE GESTALTTHERAPIE, NURNBERG,SchwerinerStrasse 14

INTERNATIONALES INSTITUT FÜR INTEGRATIVE GESTALTTHERAPIE, NURNBERG,SchwerinerStrasse 14

CURRICULUM EDUKACIJE
IZ INTEGRATIVNE GESTALT SOCIOTERAPIJE

PRVA GODINA EDUKACIJE

NAZIV VRIJEME ODRŽAVANJA BROJ SATI
Rad u grupi (vikend radionice) Tijekom godine (8 puta godišnje po 21 sati) 168 sati
Rad s kreativnim medijima Travanj (seminar u trajanju od tri dana) 24 sata
Rad s praznom stolicom i rad na snovima Listopad (seminar u trajanju od četiri dana) 32 sata
Rad u malim grupama (peer grupe) Tijekom godine (jednom mjesečno kroz deset mjeseci po tri sata) 30 sati
UKUPNO 214 sati

DRUGA GODINA EDUKACIJE

NAZIV VRIJEME ODRŽAVANJA BROJ SATI
Rad u grupi (vikend radionice) Tijekom godine (8 puta godišnje po 21 sati) 168 sati
Teorija I. Travanj (seminar u trajanju od tri dana) 24 sata
Psihodrama i sociodrama Listopad (seminar u trajanju od četiri dana) 32 sata
Rad u malim grupama (peer grupe) Tijekom godine (jednom mjesečno kroz deset mjeseci po tri sata) 30 sati
UKUPNO 214 sati

TREĆA GODINA EDUKACIJE

NAZIV VRIJEME ODRŽAVANJA BROJ SATI
Rad u grupi (vikend radionice) Tijekom godine (8 puta godišnje po 21 sati) 168 sati
Gestalt savjetovanje (Teorija II.) Travanj (seminar u trajanju od četiri dana) 32 sata
Prvi intervju i dijagnostika Listopad (seminar u trajanju od četiri dana) 32 sata
Rad u malim grupama (peer grupe) Tijekom godine (jednom mjesečno kroz deset mjeseci po ) 30 sati
UKUPNO 222 sati
ČETVRTA GODINA EDUKACIJE

NAZIV VRIJEME ODRŽAVANJA BROJ SATI
Grupna supervizija Tijekom godine (8 puta godišnje po 21 sati) 168sati
Grupni proces i analiza grupnog procesa Travanj (seminar u trajanju od četiri dana) 32 sata
Krizne intervencije Listopad (seminar u trajanju od četiri dana) 32 sata
Rad u malim grupama (peer grupe) Tijekom godine (jednom mjesečno kroz deset mjeseci po tri sata) 30 sati
UKUPNO 222 sati

TIJEKOM EDUKACIJE

NAZIV VRIJEME ODRŽAVANJA BROJ SATI
Intenzivni seminar (kibuc) Srpanj 84 sati
Individualna psihoterapija (lehranaliza)
Individualna supervizija Tijekom edukacije
Tijekom četvrte godine edukacije 150 sati
20 sati
UKUPNO 204 sata

UVJETI ZA POLAZAK EDUKACIJE
Za edukaciju se mogu prijaviti osobe koje se bave psihosocijalnim radom i imaju visoku stručnu spremu (socijalni radnici, pedagozi, liječnici, psiholozi, socijalni pedagozi, rehabilitatori, odgajatelji, učitelji, sociolozi, radni terapeuti, profesori, teolozi i dr.). Kandidati koji se ne bave psihosocijalnim radom mogu pohađati edukaciju, ali po završetku neće dobit certifikat.
Za edukaciju nisu prikladne osobe koje su bile ili se nalaze na psihijatrijskom liječenju i imaju psihijatrijsku dijagnozu.
Motivacija za osobni i profesionalni rast i razvoj.
Osobe starije od 25 godina.
Pohađanje izborne radionice i pozitivna procjena voditelja izbornog seminara.

Program traje četiri godine i sadržava minimalno 1200 sati:
21 sati izborni workshop
504 sati rada u samoiskustvenoj grupi
240 sati seminara (tematski seminari i teorija)
128 sati grupne supervizije
20 sati individualne supervizije
120 sati rada u malim grupama
150 sati individualne terapije
84 sata intenzivnog seminara (kibuc)
200 sati socioterapijske prakse pod supervizijom
40 sati za pisanje završnog rada

IZBORNI WORKSHOP
U trajanju od dva dana - 21 sati.
U ovoj radionici kandidati imaju mogućnost upoznati integrativnu gestalt terapiju i vidjeti da li je gestalt terapijski pristup za njih prikladan. Voditelji koji vode radionicu procjenjuju kandidate.

RAD U GRUPI (VIKEND RADIONICE)
U trajanju od dva dana (petak i subota). Ukupno 16 sati. Mjeseci u godini kada se održavaju radionice: siječanj, veljača, ožujak, svibanj, lipanj, rujan, studeni, prosinac.
Nakon izborne radionice formira se zatvorena grupa od 10-18 polaznika.
Trogodišnji rad u grupi koja se sastaje osam puta godišnje. Glavni sadržaji rada u grupi su rad na sebi i razvijanje osobne, socijalne i profesionalne kompetencije. Osobnost kandidata,njen razvoj i integriranje životnih iskustava u zrelu i kompetentnu osobu su glavni fokus u edukaciji. Drugi fokusi rada u grupi su upoznavanje geštaltsocioterapije, o načinu rada i tehnikama koje se u integrativnom gestalt pristupu primjenjuju u radu.

SEMINARI
U trajanju od četiri dana (četvrtak, petak, subota i nedjelja). Ukupno 32 sata.
Smisao seminara je dublje i metodološko upoznavanje integrativne geštalt terapije o njenim mogućnostima, metodama i tehnikama. Godišnje se održavaju po dva tematska seminara. Tijekom edukacije kandidati trebaju participirati sljedeće tematske seminare :
- Teorija I
- Teorija II (gestalt savjetovanje)
- Rad s kreativnim medijima
- Psihodrama i sociodrama
- Prvi intervju i dijagnostika
- Rad sa praznom stolicom i snovima
- Grupni proces i analiza grupnog procesa
- Krizne intervencije

RAD U MALIM GRUPAMA (PEER GRUPE)
Na početku edukacije stvaraju se male grupe od 3 do 5 sudionika čija je glavna zadaća proučavanje i prorađivanje stručne literature. Također uloga rada u malim grupama je razgovor i prorada vlastitih procesa i pružanje podrške.

INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA (LEHRANALIZA)
Lehranaliza je intenzivan i kontinuirani individualni rad na sebi i svojim procesima. Lehranaliza je bitan element edukacije i traje minimalno 150 sati. S individualnom psihoterapijom potrebno je započeti najkasnije na drugoj godini edukacije kod certificiranih gestalt psihoterapeuta (na stanici www.gestalt-drustvo.hr postoji popis psihoterapeuta).

INTENZIVNI SEMINAR (KIBUC)
Ovaj seminar traje sedam dana. U njemu kandidati imaju mogućnost da se upuste u duboke procese i da rade na temama koje im omogućavaju da kasnije suvereno vladaju vođenjem grupne dinamike i grupnog procesa. Kibuc se održava u ljetnim mjesecima na moru. Tijekom edukacije potrebno je sudjelovati minimalno na dva kibuca.

KLIJENTI
Rad s klijentima počinje na četvrtoj godini. Potrebno je odraditi 200 sati socioterapijskegestalt savjetodavne prakse (200 susreta s klijentima, odnosno rada s grupom i u grupi), pri tome je dužan voditi točnu i datiranu dokumentaciju i kontinuirano supervizirati svoj gestalt savjetodavni i socioterapijskirad kod psihoterapeuta-supervizora.

SUPERVIZIJA
Grupna supervizija započinje na četvrtoj godini.
U trajanju od dva dana (petak i subota). Ukupno 16 sati. Mjeseci u godini kada se održava supervizija: siječanj, veljača, ožujak, svibanj, lipanj, rujan, studeni, prosinac.
Individualna supervizija obuhvaća minimalno 20 sati kod licenciranog supervizora.
Smisao supervizije je da kandidati uče u pratnji supervizora, da profesionalno rade i da formiraju svoj gestalt stil u radu.

ZAVRŠNI RAD
Kandidati trebaju napisati završni pismeni rad od oko 20 stranica u kojem će povezati teorijski dio s praksom. Za pisanje završnog rada se priznaje 40 sati.

USMENI ISPIT
Obrana završnog rada i usmeni ispit vrši se pred ispitnim povjerenstvom kojeg čine dva člana predavača Instituta.

CERTIFIKAT
Kandidati koji ispune sve uvjete dobivaju certifikat o završenoj edukaciji za integrativnog gestaltsocioterapeuta i koristi ga u skladu sa zakonima države.

PROSTOR ZA RAD
Prostor za održavanje radionica i seminara posebno se naplaćuje, kao i puni pansion prilikom održavanja kibuc

TRENERICE/TRENERI i LEHR-TERAPEUTI INSTITUTA
Zdravko Bokulić
Mirjana Šimunović Škunca
Blaž Topolovac Ljiljana Igrić
Radojka Kraljević
Zdenka Pantić
Ivan Vračić
Sonja Jirasek FritzBucholtz
UlrikeMathiasWiedemann
BrigitteHolzinger
Dušan Potkonjak (vanjski suradnik, London - Beograd)
Alfred Preindl
UteWirbel i drugi lehr-terapeuti