OBAVIJEST O EDUKACIJI IZ GESTALT PSIHOTERAPIJE U RIJECI

 Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanj    Zadar, Josipa Jovića 42, Hrvatska

M.B. 2292882

OIB:52450634409

Tel./fax. 023/ 241-467

psihika.d.o.o@zd.t-com.hr

www.psihika.doo.com

OBAVIJEST O GRUPI  IZ GEŠTALT PSIHOTERAPIJE U RIJECI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Poštovani, obavještavamo vas da u Rijeci otvaramo novu grupu iz geštalt psihoterapije  po programu Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta.

Edukacija iz geštalt terapije traje 4 godine, a za uključivanje u osnovni modul potreban je završen fakultet i visoka motivacija za rad na sebi, s tim da prednost imaju kandidati koji su završili  humanističke studije.

Prve dvije godine polaznici pohađaju osnovni modul koji uključuje rad na sebi u grupnom setingu, a druge dvije godine polaznici stječu znanje i vještinu rada s drugima u terapijskom smislu.

Edukacija se provodi prema malteškom programu koji je među prvima dobio akreditaciju Europske asocijacije za geštalt terapiju. Edukacija se još provodi u Zadru, Dubrovniku, Puli , Osijeku i Splitu. Edukacija je priznata od strane Hrvatske psihološke Komore, a i Hrvatska liječnička komora također boduje naš program. Svi predavači, odnosno treneri, imaju europske licence za provođenje ove edukacije.

Psihika d.o.o. je u statusu pridruženog člana EAGT-a, pa po završetku programa i polaganjem ispita polaznici apliciraju za certifikat Europske asocijacije za geštalt terapiju (EAGT).

Ukoliko ste zainteresirani, molim da se  prijavite i to na način da pošaljete kraće motivacijsko pismo i svoj životopis na gore navedeni mail.

Srdačan pozdrav,

 

Direktor Psihike:

Margareta Mesić, univ.spec.

Klinički psiholog

Psihoterapeut i supervizor

mob: 098 959 4042