Besplatna radionica za članove/ice DGIPH-a

Članovi/ice DGIPH-a,

obavještvamo vas da su Irena Bezić i Jadran Morović odlučili organizirati i održati besplatnu radionicu za članove DGIPH na temu: "Gestalt terapija u prevenciji karcinoma".

Radi se o jednokratnoj, kratkotrajnoj , besplatnoj , radionici koja je namjenjena svima zainteresiranima koji su završili edukaciju iz GT-a, nije potrebno da su i diplomirali!

Važno je da su članovi DGIPH-a! Radionica bi se održala 29.4. u B.Trenka 1, Zagreb, a trajala bi od 18-20h.

Naziv radionice: Gestalt psihoterapija u prevenciji karcinoma.

Prijave se primaju na e-mail:jadran.morovic@zg.t-com.hr

Maksimalan broj sudionika je15 i to PRVIH 15 koji pošalju prijave i zadovoljavaju uvijete da su članovi DGIPH. Ako bude više interesenata moguće je da radionicu i ponovimo.

Napomena: radionica je eksperimentalna i interaktivna!