Centar za integrativnu i geštalt terapiju Citis organizira uvodni seminar u Zagrebu

 

Početak novog edukacijskog ciklusa i izborni seminar Centra za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje

 

 

Centar za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje objavljuje početak novog edukacijskog ciklusa za integrativne geštalt psihoterapeute i savjetovatelje/socioterapeute. Izborni seminar će se održati 23.-25.studenog 2018.

 

Centar za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje objavljuje početak novog edukacijskog ciklusa za integrativne geštalt psihoterapeute i savjetovatelje/socioterapeute, po programu Internationales Institut fűr Integrative Gestalttherapie (IIIGT, Nűrnberg) , pod vodstvom Zdravka Bokulića i Mirjane Šimunović-Škunca.

 

Izborni seminar će se održati od 23. do 25. studenog 2018. Seminar će voditi Zdravko Bokulić i Mirjana Šimunović-Škunca.

Prijave slati u tajništvo Centra na e-mail edukacije@citis.hr do 20. studenog 2018.

 

Više informacija na web-stranici CITIS-a (http://citis.hr) i na ovoj web stranici DGIPH-a pod „Edukacija iz Geštalt psihoterapije“; na mobitele 091 893 6579 (tajnica CITIS) i 091 1793 363, ili na e-mail edukacije@citis.hr.

 

Komentari

 

Početak novog edukacijskog ciklusa i izborni seminar Centra za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje

 

(uvodni paragraf)

Centar za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje objavljuje početak novog edukacijskog ciklusa za integrativne geštalt psihoterapeute i savjetovatelje/socioterapeute. Izborni seminar će se održati 23.-25.studenog 2018.

(cjelovita vijest)

Centar za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje objavljuje početak novog edukacijskog ciklusa za integrativne geštalt psihoterapeute i savjetovatelje/socioterapeute, po programu Internationales Institut fűr Integrative Gestalttherapie (IIIGT, Nűrnberg) , pod vodstvom Zdravka Bokulića i Mirjane Šimunović-Škunca.

 

Izborni seminar će se održati od 23. do 25. studenog 2018. Seminar će voditi Zdravko Bokulić i Mirjana Šimunović-Škunca.

Prijave slati u tajništvo Centra na e-mail edukacije@citis.hr do 20. studenog 2018.

 

Više informacija na web-stranici CITIS-a (http://citis.hr) i na ovoj web stranici DGIPH-a pod „Edukacija iz Geštalt psihoterapije“; na mobitele 091 893 6579 (tajnica CITIS) i 091 1793 363, ili na e-mail edukacije@citis.hr.