EDUKACIJA U INTEGRATIVNOJ GESTALT SOCIOTERAPIJI

INTERNACIONALNI INSTITUT ZA INTEGRATIVNU GESTALT TERAPIJU NÜRNBERG - BEČ - LJUBLJANA - ZAGREB

EDUKACIJA U INTEGRATIVNOJ GESTALT SOCIOTERAPIJI

Institut počinje 2014. u Zagrebu novu grupu za edukaciju iz integrativne gestalt socioterapije. Edukacija traje oko 4 godine. Za edukaciju se mogu prijaviti osobe koje se bave psihosocijalnim radom: socijalni radnici, pedagozi, liječnici, psiholozi , socijalni pedagozi, odgajatelji, učitelji, sociolozi, radni terapeuti, profesori, teolozi i drugi. Za edukaciju nisu prikladne osobe koje su bile ili se nalaze na psihijatrijskom liječenju i imaju psihijatrijsku dijagnozu, niti osobe mlađe od 26 godina. Edukacija obuhvaċa oko 1200 sati.

STRUKTURA EDUKACIJE - Izborni seminar (2 dana) Kandidati tijekom izbornog seminara imaju mogućnost upoznati gestalt terapiju/ gestalt socioterapiju i odlučiti je li gestalt pristup prikladan za njihov osobni i profesionalni razvoj. Docenti koji vode izborni seminar procjenjuju kandidate i upoznaju ih s tijekom edukacije. Nakon izbornog seminara konstituira se

GRUPA ZA EDUKACIJU. - Trogodišnji rad u samoiskustvenoj grupi koja se sastaje osam puta godišnje po dva dana. Glavni sadržaji rada u grupi su rad na sebi i razvijanje osobne, socijalne i profesionalne kompetencije. Osobnost kandidata, njen razvoj i integriranje životnih iskustava u zrelu i kompetentnu osobu su glavni fokus u edukaciji. Drugi fokusi rada u grupi su upoznavanje gestalt socioterapije u načinu rada i tehnikama koje se u integrativnom gestalt pristupu primjenjuju u radu. - Tematski seminari traju po četiri dana Smisao tematskih seminara je dublje i metodološko upoznavanje integrativne gestalt socioterapije u njenim mogućnostima, metodama i tehnikama. Uz rad u samoiskustvenoj grupi, godišnje se održavaju po dva tematska seminara.

Tijekom edukacije kandidati trebaju participirati sljedeće tematske seminare :

-Rad sa kreativnim medijima

-Rad sa praznom stolicom i rad sa snovima

-Prvi intervju i dijagnostika

-Grupni proces i analiza grupnog procesa

-Krizna intervencija

-Gestalt savjetovanje -Psihodrama i sociodrama

-Teorija integrativne gestalt terapije

-Intenzivni seminar, odnosno kibuc seminar traje obično dva tjedna. U ovom seminaru kandidati imaju mogućnost da se upuste u duboke procese i da rade na temama koje im omogućavaju da kasnije suvereno vladaju vođenjem grupne dinamike i grupnog procesa. Kibuc se održava obično negdje na moru. -Lehr- analiza (edukativna individualna terapija) je intenzivan i kontinuirani individualni rad na sebi i svojim procesima. Lehr-analiza je bitan element edukacije i traje 50 do 120 sati .

-Teorijski rad u malim grupama 3 do 5 sudionika – peer grupe prorađuju stručnu literaturu.

-Grupna i individualna supervizija. Smisao supervizije je da kandidati uče, u pratnji supervizora, samostalno voditi gestalt savjetovanje/socioterapiju i jačaju svoje profesionalne kompetencije – 120 sati grupne supervizije i 20 sati individualne supervizije.

-Kandidati trebaju napisati završni pismeni rad od oko 30 kartica.

-Usmeni ispit. Kandidati koji ispune sve uvjete dobivaju CERTIFIKAT O ZAVRŠENOJ EDUKACIJI i koriste ga u skladu sa zakonima države.

PROGRAM 2014.

Izborni seminar za novu grupu održat će se u petak, 21.3. i subotu 22.3. 2014.

Voditelji edukacijskih grupa, seminara i individualnih edukativnih i supervizijskih susreta su treneri – lehrterapeuti: Zdravko Bokulić, Fritz Bucholtz, Brigitte Holzinger, Ljiljana Igrić, Sonja Jirasek, Radojka Kraljević, Zdenka Pantić, Alfred Preindl, Dušan Potkonjak, Mirjana Šimunović – Škunca, Blaž Topolovac, Ivan Vračić, Ulrike Mathias Wiedemann, Ute Wirbel i drugi treneri i suradnici ''Internacionalnog instituta za integrativnu gestalt terapiju''.

Prijave za izborni workshop: do 16.3.2014. na e-mail: citis.zg@gmail.com

Dodatne informacije o edukaciji kod voditelja izbornog workshopa i samoiskustvene grupe: • Mirjana Šimunović-Škunca, dipl. psihologinja, lehr-terapeut • Zdravko Bokulić, prof. sociologije, Lehr-terapeut socioterapija2014@gmail.com