Edukacija u Osijeku iz Gestalt psihoterapije u suradnji s Institut fur integrative Gestalttherapie Wurzburg, Deutschland (IGW)

Homa d.o.o. ● za psihološku djelatnost ● ● istraživačko-razvojne usluge ● ● savjetovanje ● edukaciju ● Kamenjak 1 10 000 Zagreb MB 0941301 Zagreb, veljača 2013.

Edukacija u Osijeku iz Gestalt psihoterapije u suradnji s Institut fur integrative Gestalttherapie Wurzburg, Deutschland (IGW) 

Pripremamo početak nove edukacijske grupe iz Gestalt psihoterapije u Osijeku. Ukoliko ste zainteresirani za upoznavanje ovog psihoterapijskog pristupa pozivamo Vas na iskustvene radionice koje su uvod u edukaciju. Naše iskustvo je pokazalo da je za odluku o pohađanju ove edukacije važno imati ne samo kognitivni uvid u osnovne principe i teoriju, nego i iskustveni uvid u način rada. S obzirom da Gestalt pristup ističe važnost osobne odgovornosti, čini nam se neophodnim kušati ga prije donošenja odluke o uključivanju u edukaciju. Tim više jer Gestalt edukacija traje četiri godine (što je mnogo vremena, energije i novca) i uključuje mnogo iskustvenog rada i rada na sebi (što podrazumijeva osobne promjene, odnosno rast i razvoj).

Uvodne iskustvene radionice održat će se 20. i 21. travnja i 18. i 19. svibnja 2013. godine u Osijeku u prostorijama ŽITO Osijek, Đakovština 3., a izborna radionica koncem lipnja ili početkom srpnja 2013. (Točan datum bit će određen u dogovoru s polaznicima.) Cijena ovih radionica je 500 kn po polazniku po radionici. Edukacijska grupa se formira na izbornoj radionici na koju su pozvani svi zainteresirani. Na njoj se radi iskustveno koristeći geštaltistički pristup, upoznaju se voditelji i članovi međusobno, te se na kraju radionice zajednički donosi odluka o formiranju edukacijske grupe i o njenim polaznicima. Preduvjet za pristupanje izbornoj radionici je sudjelovanje na jednoj od uvodnih iskustvenih radionica, odnosno neposredno iskustvo gestalt psihoterapijskog pristupa.

Pozvani ste na jednu ili više iskustvenih radionica i ukoliko želite jedan vikend poraditi na svom osobnom rastu i razvoju ili bliže upoznati gestaltistički pristup, bez obzira na edukaciju.

Polaznici iskustvenih radionica dobit će potvrdu o sudjelovanju koju mogu koristiti za dokazivanje stručnog usavršavanja. Ukoliko ste zainteresirani, molim Vas da se prijavite do 8. travnja 2013.. na e-mail jasenka.pregrad@gestalt-drustvo.hr ili fax 01 468 32 78 ili pismenim putem na adresu u zaglavlju ove obavijesti (prijavni list je u privitku). Molim Vas da ovu obavijest prenesete i drugim kolegama (psiholozima, liječnicima, socijalnim pedagozima, socijalnim radnicima i srodnim strukama) za koje znate da su zainteresirani. Za dodatne informacije možete se obratiti e-mailom ili telefonom Jasenki Pregrad ili Miji Mariću na e-mail mijo.maric@zg.t-com.hr ili telefon 091-111-1954 kao organizatorima i voditeljima edukacije.

O edukaciji iz Gestalt psihoterapije

Gestalt psihoterapija spada u humanističke i holističke terapijske škole, a danas je u Europi jedna od najraširenijih psihoterapija s uporištem u mnogim institutima, kao i u EAGT-u (European Association of Gestalt Therapy). Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu izučava se i Gestalt psihoterapija kao jedan od priznatih psihoterapijskih pravaca. Edukacija je namijenjena stručnjacima posebno zainteresiranim za povećanje profesionalne i osobne kompetentnosti koji imaju interes za savjetodavni i terapijski rad s pojedincima, obiteljima i organizacijama. Mogu se uključiti psiholozi, liječnici, defektolozi, socijalni radnici te po posebnim uvjetima i stručnjaci drugih humanističkih znanosti zaposleni u struci gdje imaju mogućnost praktičnog savjetodavnog rada. Poštujući osnovne teorijske postavke Gestalta u edukativnim Gestalt grupama uči se iskustveno, radom na sebi u zatvorenoj grupi od oko 15 članova. Radionice traju tri ili četiri dana, koji uvijek uključuju vikend, a intenzivi (osmodnevne radionice) su za vrijeme praznika.

Program Institut fur integrative Gestalttherapie, Wurzburg traje četiri godine (2102 sata) i sadržava:

1. Osnovne teorijske postavke i iskustveni rad (10 radionica i intenziv - iskustvene radionice, teorija, osnovne vještine i tehnike, senzorna svjesnost, godišnji feedback)

2. Razvojna teorija i dijagnostika uz iskustveni rad (10 radionica i intenziv - grupna dinamika, Gestalt dijagnostika, terapijski rad u trijadama, godišnji feedback)

3. Razvojna teorija i dijagnostika uz iskustveni rad (11 radionica i intenziv- Gestalt dijagonistika, obiteljska dinamika, terapija s posebnim kliničkim slikama,Gestalt terapija u organizacijama, supervizija, godišnji feedback)

4. Supervizija (10 radionica - Gestalt dijagnostika tijela, rad s posebnim kliničkim slikama, rad sa simptomima i snovima, krizne intervencije, supervizija, završni feedback)

Program se odvija u zatvorenoj selekcioniranoj grupi, a termini se dogovaraju sa svim članovima grupe. Osim radionica, polaznici uče u malim sustručnjačkim grupama koje se održavaju svaka dva tjedna u trajanju od 2 sata tijekom cjelokupne edukacije, prorađujući i pripremajući teorijske teme, te uvježbavajući vještine i razrađujući osobna iskustva i procese članova. Edukacija predviđa i individualnu terapiju u trajanju od 100 sati individualne gestalt terapije i 50 sati individualne supervizije, te vlastiti terapijski ili savjetodavni rad s klijentima u 3. i 4. godini. Po uključivanju u edukaciju Institute fur Integrative Gestalt Psihotherapie i Homa d.o.o. sa svakim polaznikom potpisuju ugovor o međusobnim obavezama. Polaznici dobivaju indeks i obavezuju se financijski sudjelovati u prvoj godini edukacije, a organizatori se obavezuju realizirati navedeni program.

Cijena edukacije je cca. 300 kn po danu edukacije. Svake edukacijske godine ugovor se može obnoviti ili raskinuti. Edukacija završava završnim radom i ispitom. Po završetku edukacije polaznici dobivaju certifikat od Institute fur Integrative Gestalt Psihotherapie koji je valjan po kriterijima Europske psihoterapijske asocijacije i koji SPUH (Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske) u suradnji s EAP, (European Association for Psychotherapy) verificira kao valjanu edukaciju za dobivanje europske psihoterapijske licence.

 

LINKOVI: http://www.savez-spuh.hr/ Savez psihoterapijskih udruženja Hrvatske

http:// http://www.savez-spuh.hr/ Savez psihoterapijskih udruženja Hrvatske

http://www.europsyche.org/ European Association for Psychotherapy

http://www.eagt.org/ European Association for Gestalt Therapy

http://www.gestalt-drustvo.hr/ Društvo gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske

http://www.igw-gestalttherapie.de/ Institut für Integrative Gestalttherapie (IGW)

 

Voditelji edukacije su Jasenka Pregrad i Mijo Marić. U edukaciji sudjeluju Gestalt terapeuti iz IGW instituta – Peter Toebe, Werner Gill, Marie-Louise Goerke, Martina Moronay, Sabine Engelman, Irena Bezić, Jadran Morović, Ljiljana Bastaić, Velimir Dugandžić, Klaus Engel, te terapeuti iz drugih terapijskih pravaca - Peggy Zeitler, John Waterstone i drugi. Radionice s terapeutima iz inozemstva odvijaju se na engleskom jeziku.

Voditelji programa Jasenka Pregrad, psiholog i psihoterapeut Mijo Marić, psiholog-pedagog, psihoterapeut

Prijavni list za iskustvene radionice iz Gestalt psihoterapije

Ime i prezime:

Godina rođenja:

Završen studij - struka/smjer:

Radno mjesto:

Dosadašnje iskustvo u savjetodavnim i psihoterapijskim edukacijama:

Dosadašnje iskustvo u savjetodavnim i psihoterapijskim aktivnostima:

E-mail adresa na koju želite dobiti obavijest:

Telefon ili mobitel:

Prijavljujem se za - iskustvenu radionicu 20. i 21. travnja 2013. - iskustvenu radionicu 18. i 19. svibnja 2013. - izbornu radionicu – koncem lipnja ili početkom srpnja 2013. (Točan datum bit će određen u dogovoru s polaznicima.) (isključivo ukoliko ste već imali iskustva s GT terapijom)

Potpis: