IMAGO TERAPIJA

Početak treninga - zima 2013

Datumi: 15-17.2; 19-21.4;17-19.5; 14-16.6.; 12-14.7. 2013

 IMAGO je psihoterapijski pristup usmjeren na rješavanje problema u međuljudskim odnosima. Osnovna ideja Imaga je da u naše odrasle važne odnose unosimo nezavršene poslove i potisnute nesvjesne osjećaje koji su nastali uslijed potkrjepa i povreda u djetinjstvu. Kako su nastali u bliskom emocionalnom odnosu u djetinjstvu najuspješnije se mogu rješavati u isto tako bliskom emocionalnom odnosu u odrasloj dobi. Zato bračni/partnerski, prijateljski, mentorski ili psihoterapijski odnosi nose u sebi veći ili manji potencijal za izlječenje i istovremeni rast i razvoj Edukacija je proces otkrivanja, transformacije i inspiracije. Imago je jedinstveni trening koji je otvoren i za bračne partnere ne-terapeute. Na taj način zajedno s najvažnijom osobom u vašem odraslom životu krećete na zanimljivo, izazovno i inspirativno putovanje. Oboje učite o odnosima direktno iz vašeg vlastitog odnosa, a novo i naučeno unosite u taj isti odnos, a također i u rad s budućim klijentima. Zajedničko putovanje je jedinstvena prilika za rast i razvoj svakog partnera posebno i odnosa u cjelini.. Krajnji cilj procesa s kojima ćete se upoznati tijekom edukacije je da vas osposobi kako bi svojim klijentima prenijeli iskustvo i znanje o tome da je „konflikt pokušaj rasta i razvoja“ te da je za unapređenje bilo kojeg odnosa potreban svjestan napor. Svjestan rad na odnosu podrazumijeva usvajanje saznanja o prirodi ljudskog odnosa i usvajanje novih tehnika komunikacije koje pomažu diferencijaciju, sklad i poštovanje. U Imagu je komunikacija izražena kroz Partnerski dijalog, a to je način na koji se stvara atmosfera sigurnosti, fokusiranost i uzajamnost. Dijalog omogućuje da se doživi, a zatim i prihvati vrijednost drugačijeg iskustva a tako i različite stvarnosti. Kroz dijalog se potvrđuje specifičnost svoje egzistencije u odnosu na drugog i drugačijeg, a istovremeno jača osjećaj međusobne povezanosti. Dijalog pomaže da izađemo iz šture premise da se svi moraju složiti s nama te da prihvatimo da postoje različiti svjetovi koji imaju podjednaku vrijednost. Tolerancija na napetost koju donose dijaloški procesi, preduvjet je za rast i razvoj istinskog SELFA.

Imago terapija je SUBSPECIJALIZACIJA.

Trening je otvoren za:

1. Diplomirane terapeute ili terapeute pri kraju treninga, i njihove partnere.

2. Terapeute koji su prošli obavezan vikend s partnerom na radionici "Kako dobiti ljubav koju želite" kod jednog od ovlaštenih prezentera (vidi datume u sekciji Radionice, na www.imago-terapijaodnosa.hr ).

3. Ostali uvjeti za pristup mogu se vidjeti na www.imago-terapijaodnosa.hr

 

Edukacija se provodi kroz 8 modula po 2,5 dana i šest mjeseci supervizije nakon toga Kotizacija za edukaciju (Hrvatska) je 10 000 kn (+PDV) i 3 000 kn (+PDV) za šest mjeseci supervizije. Partneri ne-terapeuti imaju 50% popusta.Subspecijalizacija ima međunarodni certifikat

Centar Lj. Bastaić d.o.o. Internacionalni edukator iz Imago terapije odnosa Dr Ljiljana Bastaić, Livadićeva 21, 10000 Zagreb Tel: 01 23 23 735 ljiljana.bastaic1@zg.t-com.hr www.ljiljanabastaic.com