Najava stručnog skupa „Psihoterapija u liječenju poremećaja hranjenja: gestalt i transakcijska analiza“

Najava stručnog skupa „Psihoterapija u liječenju poremećaja hranjenja: gestalt i transakcijska analiza“

Organizator: Centar za poremećaje hranjenja BEA Partneri: Zavod za javno zdravstvo „Dr.Andrija Štampar“ i Društvo gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske

Pokrovitelj: Ured za zdravstvo Grada Zagreba

Vrijeme i mjesto održavanja: Tribina grada Zagreba, Kaptol 26, u petak 28.2.2014.u 13 h

Ulaz je besplatan.

Obavezna prijava dolaska na info@centarbea.hr

Stručna tribina registrirana je kao stručni skup pri Hrvatskoj psihološkoj komori. Poremećaji hranjenja su složeni mentalni poremećaji u čijem liječenju psihoterapija ima ključnu ulogu. Na ovom stručnom skupu predstavljamo teorijske okvire i metode rada s oboljelima od poremećaja hranjenja prema psihoterapijskim pravcima gestalt i transakcijska analiza.

Program stručnog skupa:

13:00-13:10 Svečano otvaranje – izaslanica pročelnice Ureda za zdravstvo Grada Zagreba prof.dr.Mirne Šitum; voditeljica Službe za javno zdravstvo Zavoda za javno zdravstvo „Dr.Andrija Štampar“ doc.Danijela Štimac

13:10 – 13:20 Uvodna riječ - mr.sc. Jelena Balabanić Mavrović

13:20-13:50 Gestalt psihoterapija u tretmanu poremećaja hranjenja - teorijski okvir – Ana Milčić Horvat - psihologinja i gestalt psihoterapeutkinja

13:50 – 14:20 Praktična primjena gestalt psihoterapije u tretmanu poremećaja hranjenja - Tanja Dejanović Šagadin, psihologinja i gestalt psihoterapeutkinja

14:20 – 14: 50 Transakcijska analiza - alat za razumjevanje dinamike poremećaja prehrane- Maja Jagar, mag.pedagogije i talijanskog jezika, u edukaciji za TA psihoterapeuta

14:50 – 15:20 Anoreksija – od psihoterapije do prevencije putem transakcijske analize - Maja Stoparić, psihologinja i transakcijsko-analitički psihoterapeutkinja sa statusom privremenog učitelja i supervizora

15:20 – 15:50 Rasprava 15:50 – 16 h Ispunjavanje evaluacijskih upitnika