Obavijest o grupi iz Gestalt psihoterapije u Puli

OBAVIJEST O GRUPI IZ GEŠTALT PSIHOTERAPIJE U PULI

Poštovani, obavještavamo vas da u Puli otvaramo edukaciju iz geštalt psihoterapije po programu Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta.

Edukacija iz geštalt terapije traje 4 godine, a za uključivanje u osnovni modul potreban je završen fakultet i visoka motivacija za rad na sebi, s tim da prednost imaju kandidati koji su završili humanističke studije. Prve dvije godine polaznici pohađaju osnovni modul koji uključuje rad na sebi u grupnom setingu, a druge dvije godine polaznici stječu znanje i vještinu rada s drugima u terapijskom smislu. Edukacija se provodi prema malteškom programu koji je među prvima dobio akreditaciju Europske asocijacije za geštalt terapiju.

Edukacija se još provodi u Zadru, Opatiji, Splitu i Osijeku. Edukacija je priznata od strane Hrvatske psihološke Komore, a i Hrvatska liječnička komora također boduje naš program. Svi predavači, odnosno treneri, imaju europske licence za provođenje ove edukacije. Psihika d.o.o. je u statusu pridruženog člana EAGT-a, pa po završetku programa i polaganjem ispita polaznici apliciraju za certifikat Europske asocijacije za geštalt terapiju (EAGT).

Prvi inicijalni trosatni susret planira se u veljači ili ožujku 2014. godine na kojem biste imali priliku upoznati se s edukacijom i saznati sve sto vas u vezi iste zanima. Na tom susretu, formirala bi se i grupa i dogovorili termini za dalje. O točnom vremenu i mjestu održavanja biti ćete kasnije obaviješteni. Kako vrijeme prvog susreta ovisi o broju prijavljenih na taj susret, molimo da se za isti prijavite.

Cijena inicijalnog susreta je 150,00 kn.

MOLIM DA SE PRIJAVITE NA NAVEDENE KONTAKTE NA NAČIN DA UKRATKO NAPIŠETE O VAŠOJ MOTIVACIJI ZA EDUKACIJU TE VAŠE OSOBNE I PROFESIONALNE PODATKE;

IMA I PREZIME, DOB, ZANIMANJE, BAZIČNU NAOBRAZBU, DOSADAŠNJE ISKUSTVO S TERAPIJOM I ZAPOSLENJE.

Kontakt:

Direktor Psihike: Margareta Mesić, univ.spec. Klinički psiholog Psihoterapeut i supervizor

mob: 098 959 4042 margareta.jurisic@zd.t-com.hr