Poziv na radionicu: „Sram, krivnja i zavist- gestalt pristup“

Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje poziva na „Sram, krivnja i zavist- gestalt pristup“ koju vodi Ken Evans u Zadru, u hotelu Kolovare.

 

Ken Evans je registriran kao psihoterapeut Vijeća za psihoterapiju u Velikoj Britaniji. On je direktor obuke na Scarborough Training Institute za psihoterapiju, a osnivač je i ravnatelj Europskog instituta za psihoterapijske studije sa sjedištem u Normandiji, Francuska. On također radi kao terapeut, supervizor i trener u velikom broju europskih zemalja, uključujući u novije vrijeme: Hrvatska, Češka, Francuska, Grčka, Izrael, Italija, Norveška, Slovenija i Švedska. Ken je socijalni radnik s puno radnog iskustva iza sebe. Osposobljen je kao gestalt psihoterapeut i integrativni psihoterapeut i ima veliko iskustvo u radu s odraslima, kao i s parovima i sa grupama. Njegova glavna područja stručnog rada su: psihoterapija, supervizija, savjetovanje i istraživački rad.

Datum održavanja radionice je 04. i 05. listopada, subota i nedjelja, sa slijedećim rasporedom:

subota- od 10 do 19h

nedjelja- od 09 do 16h.

Pauza za ručak uključena je u subotu, ali nije predviđena za nedjelju.

Kotizacija za radionicu iznosi 760 kn i radionica nosi 20 sati.

Prijave za vaš dolazak na radionicu pošaljite obavezno na mail.

 

gestalt letterhead 2

Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje

Zadar, Josipa Jovića 42, Hrvatska

M.B. 2292882

OIB:52450634409

Tel./fax. 023/ 241-467

psihika.d.o.o@zd.t-com.hr

www.psihika.doo.com