Priprema za početak nove edukacijske generacije-najava iskustvenih radionica

Prenosimo vijest o pripremi za početak  nove edukacijske generacije edukacije iz Gestalt psihoterapije u organizaciji Gestalt centar Homa d.o.o.

Ukoliko ste zainteresirani za upoznavanje ovog psihoterapijskog pristupa pozivamo Vas na iskustvene radionice koje su uvod u edukaciju. Naše iskustvo je pokazalo da je za odluku o pohađanju ove edukacije važno imati ne samo kognitivni uvid u osnovne principe i teoriju, nego i iskustveni uvid u način rada. S obzirom da Gestalt pristup ističe važnost osobne odgovornosti, čini nam se neophodnim kušati ga prije donošenja odluke o uključivanju u edukaciju. Tim više jer Gestalt edukacija traje četiri godine (što je mnogo vremena, energije i novca) i uključuje mnogo iskustvenog rada i rada na sebi (što podrazumijeva osobne promjene, odnosno rast i razvoj).

Uvodne iskustvene radionice održat će se u tri navrata 1. i 2. veljače, 1. i 2. ožujka, te 5. i 6. travnja 2014. godine u Zagrebu, vodit će ih Jasenka Pregrad, a na mjestu asistenta trenera izmjenjivat će se Irena Čorko Meštrović, Lana Hrgovan ili Ana Milčić Horvat. Cijena ovih radionica je 600 kn + PDV po polazniku po radionici.

Edukacijska grupa koju vode Klaus Engel i Jasenka Pregrad formira se na izbornoj radionici na koju su pozvani svi zainteresirani. Na njoj se radi iskustveno koristeći geštaltistički pristup, upoznaju se voditelji i članovi međusobno, te se na kraju radionice zajednički donosi odluka o formiranju edukacijske grupe i o njenim polaznicima. Preduvjet za pristupanje izbornoj radionici je neposredno iskustvo gestalt psihoterapijskog pristupa. Međutim, pozvani ste na jednu ili više iskustvenih radionica i ukoliko želite jedan vikend poraditi na svom osobnom rastu i razvoju ili bliže upoznati gestaltistički pristup, bez obzira na edukaciju. Radionice će biti prijavljene Hrvatskoj psihološkoj komori, te će polaznici psiholozi za njihovo pohađanje dobiti bodove za stručno usavršavanje. Ostali mogu dobiti potvrdu kao prilog njihovom stručnom usavršavanju.

Ukoliko ste zainteresirani, molim Vas da se prijavite do 15. siječnja 2014. na e-mail jasenka.pregrad@gestalt-drustvo.hr ili fax (01) 468 32 78 ili pismenim putem na adresu Kamenjak 1, 10000 Zagreb

Molim Vas da ovu obavijest prenesete i drugim kolegama (psiholozima, liječnicima, socijalnim pedagozima, socijalnim radnicima, pedagozima i srodnim strukama) za koje znate da su zainteresirani. Za dodatne informacije možete mi se obratiti e-mailom ili telefonom (isti broj).

O edukaciji iz Gestalt psihoterapije

Gestalt psihoterapija spada u humanističke i holističke terapijske škole. Osnovao ju je Fritz Pearls i njegovi suradnici naglašavajući svjesnost, kontakt i eksperiment kao osnovne terapijske postavke kojima se može unaprijediti kvaliteta ljudskog djelovanja i života. Edukacija je namijenjena stručnjacima posebno zainteresiranim za povećanje profesionalne i osobne kompetentnosti koji imaju interes za savjetodavni i terapijski rad s pojedincima, obiteljima i organizacijama.

Mogu se uključiti psiholozi, liječnici te stručnjaci drugih humanističkih znanosti, prvenstveno socijalni radnici, defektolozi, pedagozi i srodna pomagačka zanimanja, koji su zaposleni u struci gdje svoju profesionalnu djelatnost obavljaju u neposrednom radu s ljudima.

Poštujući osnovne teorijske postavke Gestalta u edukativnim Gestalt grupama uči se iskustveno, radom na sebi u zatvorenoj grupi od oko 15 članova.

Radionice traju u pravilu tri dana (iznimno četiri), koji uvijek uključuju vikend, a intenzivi (osmodnevne radionice) su za vrijeme praznika.

Program traje četiri godine (40 radionica/856 sunčanih sati) i sadržava:

I godina: Osnovne teorijske postavke i iskustveni rad (9 radionica i intenziv - iskustvene radionice, teorija, osnovne vještine i tehnike, godišnji feedback)

II godina: Razvojna teorija i dijagnostika uz iskustveni rad (9 radionica i intenziv – teorija, tehnike i vještine, grupna dinamika, obiteljska dinamika, Gestalt dijagnostika, etička pitanja i dileme, terapijski rad u trijadama, godišnji feedback)

III godina: Diferencijalna dijagnostika, specifične kliničke slike uz iskustveni rad (9 radionica i intenziv- usporedba Gestalt i drugih dijagonistika , terapija s posebnim kliničkim slikama - anksiozne, poremećaji prehrane, seksualnost i rod i sl.; Geštalt pristup u organizacijama; supervizija, godišnji feedback)

IV godina: Supervizija i rad s posebnim kliničkim slikama uz iskustveni rad (9 radionica i intenziv - rad s posebnim kliničkim slikama – psihosomatika, ovisnosti; krizne intervencije, odnosi u terapijskom procesu, supervizija, završni feedback)

Program se odvija u zatvorenoj selekcioniranoj grupi, a termini se dogovaraju sa svim članovima grupe. Osim radionica, polaznici uče u malim sustručnjačkim grupama koje se održavaju svaka dva tjedna u trajanju od 2,5 sata tijekom cjelokupne edukacije (ukupno 200 sati), prorađujući i pripremajući teorijske teme, te uvježbavajući vještine i razrađujući osobna iskustva i procese članova.

Edukacija predviđa i individualnu terapiju u trajanju od 100 sati individualne gestalt terapije i 50 sati individualne supervizije, te vlastiti terapijski ili savjetodavni rad s klijentima od 3. godine nadalje. Po uključivanju u edukaciju Gestalt centar Homa, d.o.o. potpisuje ugovor sa svakim polaznikom o međusobnim obavezama.

Polaznici dobivaju index i financijski se obavezuju za sudjelovanje u prvoj godini edukacije, a organizatori se obvezuju realizirati opisani program. Svake edukacijske godine ugovor se može obnoviti ili raskinuti. Edukacija završava završnim radom i ispitom.

Po završetku edukacije polaznici dobivaju diplomu, a kako je kurikulum izrađen po kriterijima Europske asocijacije za Gestalt terapiju (EAGT) ona ga verificira kao valjanu edukaciju za dobivanje evropske psihoterapijske licence. Voditelji edukacije su Jasenka Pregrad i Klaus Engel. U edukaciji sudjeluju Gestalt terapeuti iz Hrvatske i Europe. Radionice s terapeutima iz inozemstva odvijaju se na engleskom jeziku. Cijena programa za grupu od 15 članova je kunski ekvivalent 39 eura + PDV po danu edukacije, odnosno 124 eura po radionici + PDV (intenziv traje 7 dana i košta dvostruko) što uključuje putne troškove stranih terapeuta do Zagreba, članarinu EAGT-u, indekse, materijalne troškove, troškove prostora i boravka trenera i honorar voditeljima. Organizatori pridržavaju mogućnost korekcije cijena u slučaju značajnije promjene cijena avionskih karata i tečaja eura.

Voditelj programa Jasenka Pregrad, prof.

 

Prijavni list za iskustvene radionice iz Gestalt psihoterapije

Ime i prezime:

Godina rođenja:

Završen studij - struka/smjer:

Radno mjesto:

Dosadašnje iskustvo u savjetodavnim i psihoterapijskim edukacijama:

 

Dosadašnje iskustvo u neposrednom stručnom radu s ljudima:

 

Adresa na koju želite dobiti obavijest – e-mail adresa:

Telefon ili mobitel: Prijavljujem se za (zaokružite redak)

- iskustvenu radionicu 1. i 2. veljače 2014.

-iskustvenu radionicu 1. i 2. ožujka 2014.

- iskustvenu radionicu 5. i 6. travnja 2014.

- izbornu radionicu– krajem svibnja ili u lipnju (termin ćemo odrediti naknadno) (isključivo ukoliko ste već imali iskustva s grupnom GT terapijom)

S obzirom na iskustvo prethodnih godina sugeriramo da se prijavite što ranije kako biste imali prednost u odabiru termina koji vam najbolje odgovara, budući da je broj sudionika u grupi ograničen na 15

. Po raspoređivanju zainteresiranih u ponuđene termine, dobit ćete potvrdnu obavijest uz račun za uplatu kotizacije.

Potpis: