Sistemski Gestalt Coaching

Upis u treću generaciju polaznika edukacije iz Sistemskog Gestalt Coachinga koja počinje 2013 u Zagrebu.

Radi velikog interesa novih polaznika i uspjeha te zadovoljstva polaznika prve dvije generacije u 2013 godini održat će se edukacijka za treću generaciju polaznika u suradnji sa renomiranim institutom za Integrativnu Gestalt terapiju iz Njemačke. U nastavku možete pročitati detalje o samoj edukaciji, cijenama, uvijetima, rokovima i datumima.

Edukacija iz Sistemskog Gestalt Coachinga

Obavještavamo Vas da počinje upis u treću generaciju polaznika edukacije iz Sistemskog Gestalt Coachinga koja počinje 2013 u Zagrebu. Radi velikog interesa novih polaznika i uspjeha te zadovoljstva polaznika prve dvije generacije u 2013 godini održat će se edukacijka za treću generaciju polaznika u suradnji sa renomiranim institutom za Integrativnu Gestalt terapiju iz Njemačke. U nastavku možete pročitati detalje o samoj edukaciji, cijenama, uvijetima, rokovima i datumima.

Stranice